പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ മലബാർ സ്‌മെന്റ്സിന്റെ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മാനേജർ, ഫോർമാൻ, കെമിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ

അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

http://bit.ly/MCL-Career