സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ പാർലമെന്ററികാര്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 'പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ'ത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹൈസ്‌കൂൾ, ഹയർസെക്കണ്ടറി വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി ക്വിസ്, പ്രസംഗം, ഉപന്യാസരചന മത്സരങ്ങളും കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി ക്വിസ്, ഉപന്യാസരചന മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് മേഖലാതല മത്സരങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് രാവിലെ 9.30 ന് കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ജി.എച്ച്.എസ്.എസിൽ നടത്തും. സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഓരോ ഇനത്തിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി രണ്ടു കുട്ടികളെ മാത്രമേ പങ്കെടുപ്പിക്കൂ. ക്വിസ് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ടീമിന് പങ്കെടുക്കാം. മേഖലാതല മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് റ്റി.എ. അനുവദിക്കുന്നതല്ല. വിദ്യാർഥികളുടെ പേരുകൾ ഇ-മെയിൽ, ഫോൺ വഴി ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് വൈകുന്നേരം നാലിന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇ-മെയിൽ: mail.inpa@gmail.com. ഫോൺ: 0471-2339266, 8921356763, 9895445748.